Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij met u uitgebreid de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Wij leggen u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde. Indien wij een “ontevredenheid” van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënt Zorgsector.

Bij behandeling van uw klacht hanteren wij de volgende werkwijze, waarbij we de volgende mogelijkheden hebben:

Klachtenformulier

U ontvangt van ons een klachtenformulier dat u kunt opsturen naar:

Lancia Haartechniek
T.a.v. Candy van Egmond
Wattstraat 46
2171 TR  Sassenheim
info@lancia-haartechniek.nl

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht in goed overleg op te lossen.

Klachtencommissie HSBN

Mocht de klacht niet oplosbaar zijn, dan kan het klachtenformulier op uw verzoek worden voorgelegd bij de HSBN (Haarwerk Specialisten Branche Vereniging).

Deze klachtencommissie is als volgt te bereiken:

HSBN
Bachbaan 7
3208 BA Spijkenisse

Website: www.hsbn.nl (klanteninformatie)
E-mail: secretariaat@hsbn.nl
Tel: 06-53288616

Uitspraak van HSBN is bindend.