Lancia Haartechniek

Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij met u uitgebreid de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Wij leggen u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde. Indien wij een “ontevredenheid” van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënt Zorgsector.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen ondernomen:

 1. U ontvangt van ons een klachtenformulier die u kunt opsturen naar:
  Lancia Haartechniek
  T.a.v. Candy van Egmond
  Wattstraat 46
  2171 TR  Sassenheim
  info@lancia-haartechniek.nl

  Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht in goed overleg op te lossen.

 2. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn, dan kan het klachtenformulier op uw verzoek worden voorgelegd bij de ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht). Deze klachtencommissie is als volgt te bereiken:
  ECKG
  Lombokstraat 20
  2022 BJ  Haarlem
  info@eckg.nl
  Bel: 023-7001210
  De commissie van ECKG doet uitspraak over uw klacht.

 3. Als ook bovengenoemde klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil. In dat geval kan deze ( inclusief de uitspraak van de klachtencommissie) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de SEMH. U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken:
  Geschillencommissie SEMH
  Postbus 526
  2400 AM  Alphen a/d Rijn
  info@semh.nl

De uitspraak van de geschillencommissie van de SEMH is bindend. De geschillencommissie van de SEMH doet uitsluitend uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst/product en niet over een tegemoetkoming van de ondervonden schade. Daarvoor moeten de gebruikelijke wegen in het private recht worden gevolgd.